ราคาน้ำมันวันนี้

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ 25 เมษายน 2561 ฮิต: 9
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 10 กันยายน 2558 ฮิต: 647
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบากเรือ 11 สิงหาคม 2558 ฮิต: 317
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15 พฤษภาคม 2558 ฮิต: 332
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 01 กรกฎาคม 2556 ฮิต: 614
โครงการฝึกอบรมการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบากเรือ 21 มิถุนายน 2556 ฮิต: 501
โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบ้านบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 21 มิถุนายน 2556 ฮิต: 495
โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 18 มิถุนายน 2556 ฮิต: 483
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222