ราคาน้ำมันวันนี้

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการสอบราคา ก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ -------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภ 01 กันยายน 2558 ฮิต: 267
โครงการสอบราคา 4 โครงการประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ -------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา 17 กรกฎาคม 2558 ฮิต: 270
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า 15 มิถุนายน 2558 ฮิต: 334
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 17 มีนาคม 2558 ฮิต: 342
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฮิต: 359
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 20 ตุลาคม 2557 ฮิต: 316
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ผลการสอบราคา) 09 กันยายน 2557 ฮิต: 268
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 08 กันยายน 2557 ฮิต: 307
โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 สิงหาคม 2557 ฮิต: 296
โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง 25 สิงหาคม 2557 ฮิต: 320
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222