ราคาน้ำมันวันนี้

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส่งเอกสาร (หน่วยงาน)

ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปรับขยายระดับตำแหน่งรองปลัด 6 ไป 7 05 มิถุนายน 2558 ฮิต: 263
ฝากงาน จากคุณสุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล นักพัฒนาชุมชน อบต.บากเรือ 04 ธันวาคม 2556 ฮิต: 376
แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บากเรือ (ฝากส่งท้องถิ่นจังหวัดยโสธร) 11 ตุลาคม 2556 ฮิต: 438
จำนวนผู้สูงอายุที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ที่มีอยู่จริง (ฝากส่งให้อำเภอมหา ฯ) 11 ตุลาคม 2556 ฮิต: 402
แจ้งกำหนดการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ฝากส่ง กกต.จ.ยโสธร) 11 ตุลาคม 2556 ฮิต: 399
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บากเรือ (ฝากส่งให้ กกต.ยโสธร) 04 ตุลาคม 2556 ฮิต: 335
แบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี-กรณีมีหนี้ผูกพัน 24 กันยายน 2556 ฮิต: 297
แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป e-Plan ประจำปี 2556 23 สิงหาคม 2556 ฮิต: 422
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222