This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น
         
         

    

 

 

 

 

              

 

 

 

 

      

----------------------------------------------------------------------------------------- 

สภาพทางสังคม

          1.  ด้านการศึกษา

                1.1  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน   5  แห่ง  ประกอบด้วย

                       1.1.1  โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ

                       1.1.2  โรงเรียนบ้านดงยาง

                       1.1.3  โรงเรียนบ้านท่าช้าง

                       1.1.4  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง

                       1.1.5  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

                 1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จำนวน  1  แห่ง

                 1.3  โรงเรียนอาชีวศึกษา   จำนวน   1  แห่ง  ประกอบด้วย

                        1.3.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

                 1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง         จำนวน  1 แห่ง

                 1.5 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน   7 แห่ง

           2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                 2.1  วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน   9 แห่ง  ประกอบด้วย

                       2.1.1  วัดบ้านปอแดง

                       2.1.2  วัดป่าบ้านปอแแดง

                      2.1.3  วัดบ้านบากเรือ

                      2.1.4  วัดป่าบ้านบากเรือ

                      2.1.5 วัดบ้านดอนผึ้ง

                      2.1.6  วัดบ้านท่าช้าง

                      2.1.7  วัดบ้านโคกสะอาด

                      2.1.8  วัดบ้านดอนเรือ

                      2.1.9  วัดป่าหนองแคน (บ้านดอนผึ้ง  )

               3.  การสาธารณสุข

                     3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน    2 แห่ง

                     3.2 โรงพยาบาลของรัฐ            จำนวน   0 แห่ง

                     3.3  สถานพยาบาลเอกชน        จำนวน   0 แห่ง

                     3.4  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จำนวน   0  แห่ง

                    อัตราการมีส้วม  ร้อยละ  100

 

 

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอมหาชนะชัย ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  

อ่านเพิ่มเติม

"เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง"

กิจกรรม "เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง" ทุ่งบัวแดง (หนองเลิง) บ้านสำโรง  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร      

อ่านเพิ่มเติม