การประชุมชี้แจงผู้สำรวจและบันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2562

วันนี้ (7 ม.ค.62 เวลา 09.00 น.) สนง.พัฒนาชุมชน อำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมประชุมชี้แจงผู้สำรวจจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222