26-27/08/2562 โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน) ณ.บ้านดอนเรือ หมู่3