This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 สอบถามปัญหาการใช้งาน : : 045-581222 (สำนักงาน)    045-581234   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
 ช่องทางการติดต่อต่าง ๆ

อีเมลล์ ระบบเก็บไฟล์ออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค เว็บบอร์ด  เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีเมื่อเปิดด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
 
Google Chrome หรือ FireFox เท่านั้น
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

อบต.บากเรือ

โครงการฝึกอาชีพการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

วัสดุอุปการณ์

ขั้นตอนการทำ

ทำลวดลายที่ฝากระติบให้สวยงามก็ได้  จะใช้เฉพาะสีธรรมชาติก็ได้

ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ตรวจเยี่ยมโครงการและติชมผลผลิตที่ได้

ปิดการฝึกอบรมค่ะ

 

 

 

 

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย    

อ่านเพิ่มเติม