โครงการฝึกอาชีพทำกระติบข้วเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

 

อบต.บากเรือ

โครงการฝึกอาชีพการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส

วัสดุอุปการณ์

ขั้นตอนการทำ

ทำลวดลายที่ฝากระติบให้สวยงามก็ได้  จะใช้เฉพาะสีธรรมชาติก็ได้

ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ตรวจเยี่ยมโครงการและติชมผลผลิตที่ได้

ปิดการฝึกอบรมค่ะ

 

 

 

 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร.045-581222