ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Published Date Hits
การกำหนดราคากลาง จำนวน 12 โครงการ 15 June 2018 Hits: 10
ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ 25 April 2018 Hits: 59
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 10 September 2015 Hits: 716
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบากเรือ 11 August 2015 Hits: 356
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15 May 2015 Hits: 375
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 01 July 2013 Hits: 659
โครงการฝึกอบรมการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบากเรือ 21 June 2013 Hits: 529
โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบ้านบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 21 June 2013 Hits: 523
โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 18 June 2013 Hits: 510
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222