รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของ อบต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

 

หรือต้องการดาวน์โหลดไฟล์ PDF  คลิกที่