ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1;9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านบากเรือ  หมู่ที่1.9