ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงยาง หมู่ที่ 5 สายจากทางแยกถนนสายบ้านบากเรือเหล่าฝ้าย ไปนานายเลื่อน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงยาง  หมู่ที่ 5 สายจากทางแยกถนนสายบ้านบากเรือดหล่าฝ้าย  ไปนานายเลื่อน  หินทอง