ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางยอด พิเคราะห์แน่ ไปบ้านนางอุบลสมเหมาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. ภายในหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางยอด  พิเคราะห์แน่ ไปบ้านนางอุบล สมเหมาะ