ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่ออิฐบล็อกขอบรางระบายนำ้ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7