ระเบียบ/ข้อกฏหมายต่างๆ

ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ และได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

 

 

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222