ระเบียบ/ข้อกฏหมายต่างๆ

ส่งเอกสาร (หน่วยงาน)

Title Created Date Hits
ปรับขยายระดับตำแหน่งรองปลัด 6 ไป 7 05 June 2015 Hits: 500
ฝากงาน จากคุณสุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล นักพัฒนาชุมชน อบต.บากเรือ 04 December 2013 Hits: 593
แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บากเรือ (ฝากส่งท้องถิ่นจังหวัดยโสธร) 11 October 2013 Hits: 663
จำนวนผู้สูงอายุที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ที่มีอยู่จริง (ฝากส่งให้อำเภอมหา ฯ) 11 October 2013 Hits: 610
แจ้งกำหนดการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ฝากส่ง กกต.จ.ยโสธร) 11 October 2013 Hits: 619
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บากเรือ (ฝากส่งให้ กกต.ยโสธร) 04 October 2013 Hits: 456
แบบแจ้งรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี-กรณีมีหนี้ผูกพัน 24 September 2013 Hits: 402
แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป e-Plan ประจำปี 2556 23 August 2013 Hits: 531
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222