แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บากเรือ (ฝากส่งท้องถิ่นจังหวัดยโสธร)

แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ภารกิจถ่ายโอนของกรมชลประทานให้แก่  อปท.
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56  
อบต.บากเรือ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะค่ะ