แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   >>คู่มือการร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D7.jpg