พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

 

 

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/57069.jpg

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/57069.jpg

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/57069.jpg