โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว วันอังคารที่ ๒๔ ธันวามคม ๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร