วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยอำเภอมหาชนะชัย ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และพนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

"เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง"

กิจกรรม "เดิน วิ่ง กินลม ชมบัวแดง" ทุ่งบัวแดง (หนองเลิง) บ้านสำโรง  ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสววรคตพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย    

อ่านเพิ่มเติม