กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากสบู่


เกิดจากการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านภายในตำบล