รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (041)

 

    

 

    >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   

   

   

 

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

   >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562