วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กในการประกอบอาชีพ ทักษะอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นทักษะการใช้ชีวิตในยุคโซเซียล และ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยนางพราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566

  ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 - 5  มีนาคม 2566 ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุวนิช สมเพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ตามโครงการ“Big Cleaning Day”

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช...

อ่านเพิ่มเติม

ด่านตรวจชุมชน ณ.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงยาง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายสุวนิช สมเพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับ ปกครองอำเภอมหาชนะชัย ส่วนราชการในอำเภอมหาชนะชัย นำโดย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day

       เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอนุรักษ์ต้นไม้ประจำชาติ

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับอบต.ไทยเจริญศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน

  วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธ์ุปลาคืนแหล่งน้ำ ประจำปี 2565

  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565

  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์...

อ่านเพิ่มเติม

นวัตกรรม สัญญาณจุดความปลอดภัยทางถนนจากวัสดุที่ใช้แล้ว

   นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ช่วยกันทำป้ายจราจรจากถาดข้าวเก่า และยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้ถาดข้าวเก่าที่ไม่ใช้แล้วนำมาทาสีและบอกสัญญาณจราจรต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ...

อ่านเพิ่มเติม