นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

   
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่2/2567 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 
เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่4/2566 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567