องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร

 
ตั้งอยู่ :

หมู่  9  บ้านบากเรือ    ตำบลบากเรือ   อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร  35130
เบอร์โทรศัพท์และเบอร์แฟกซ์. 045-581222    เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th   
อีเมล์  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ใส่ @ด้วยนะจ๊ะ