ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)     (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2563     (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บน 5280 ยโสธร     (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2563   (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)