ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพร้อมเก้้าอี้ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565