นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จาการปฏิบัติหน้าที่

   
เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565