นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

   วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2567  ณ. บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3  และ วันที่ 1 มิถุนายน 2567  ณ. บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความสมานฉันท์ สงบ สันติ สามัคคีระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 17-24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและเวทีประชาคม พ.ศ. 2567 ภายในเขตตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการกำหนดประเด็นการพัฒนา เสนอปัญาหาความต้องการโครงการพัฒนาฯ เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   เมื่อวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ 2567  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 และอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตลอดจนลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในการใช้รถใช้ถนนที่ผ่านไปมาได้ จำนวน 1 จุด  ณ ถนนสายหลักมหาชนะชัย - คำเขื่อนแก้ว บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567

   วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สูงวัยอย่างมีพลังได้พบปะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันรวมถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีของครอบครัวในชุมชน ณ. ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตตำบลบากเรือ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567

อ่านเพิ่มเติม