นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ศพด. อบต.บากเรือ เดือนพฤศจิกายน 2566  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (EMS)  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สีชมพู  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.บากเรือประจำเดือน ตุลาคม 2566  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566