นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (o33)

 

   

  

   

      >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

     >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

    >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน)

 

    >> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   

   

   

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

   >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562