นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

 

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (o38)

 

    

  

     >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

    >>  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    >> รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   

 

สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   

   

   

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   

    >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 

   >> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562