นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566

   
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2566
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้ง 2  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566