นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ จ.ยโสธร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ.มหาชนะชัย ชื่นชม จ.ยโสธรปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เตรียมส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทางเศรษฐกิจ ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าทำหน้าที่ต่อเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน


             วันนี้ (30 มิ.ย.56) เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ พร้อมเยี่ยมชมสินค้า OTOP ดาวเด่นของจังหวัด “จากดินสู่ดาว” และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้บริหารส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมากคอยให้การต้อนรับ

              เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากนั้น ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ เสนอข้อมูลของกลุ่ม และนำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน และประกอบอาชีพของกลุ่มสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น มีสมาชิกทั้งหมด 956 คน จาก 7 หมู่บ้าน มีจำนวนหุ้น 18,065 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 903,250 บาท สินค้าเด่นของกลุ่มได้แก่ การแปรรูปข้าวหอมนิลอินทรีย์เป็นข้าวหอมนิลผงผสมธัญพืชชงพร้อมดื่ม และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร ที่ควรส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการแปรรูปสินค้า และการพัฒนา OTOP ให้สู่สากล

            โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมชมสินค้า OTOP ดาวเด่นของจังหวัด “จากดินสู่ดาว” และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสนใจ  ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะประชาชน และกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธรว่า การลงพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารในวันนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาจากประชาชนในการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยขอชื่นชมจังหวัดยโสธรที่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศไทยในการส่งออกไปต่างประเทศซึ่งมีความต้องการข้าวหอมมะลิ อินทรีย์อย่างมากและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทางเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด พร้อมกันนี้จะได้มีการสำรวจระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ปลูกพืช รวมถึงการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความเชื่อมต่อ พร้อมกับสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับรอยยิ้มและกำลังใจที่ให้ กับนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พร้อมกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน

               ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากตำบลปากเรือ อำเภอมหาชนะชัย ไปอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำในภาพรวมที่โครงการเสริมศักยภาพการกัก เก็บน้ำโครงการชลประทานห้วยลิงโจน ตำบลหนองแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำในภาพรวม