โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 พิธีเปิดโดย  นาย  ณรงค์   สมขำ  นายก อบต.บากเรือ

 

วัตถุดิบที่ใช้

 

 

เริ่มแปรรูปวัตถุดิบ 

 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ    มีเข็ม เชือก  และก้นกระติบ 

 วิทยากรสาธิตการทำ

 เริ่มทำตามที่วิทยากรสอนอย่างขะมักเขม้นค่ะ 

 

ผลผลิตของโครงการ

 

 

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222