แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.บากเรือ (ฝากส่งท้องถิ่นจังหวัดยโสธร)

แบบรายงานภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ภารกิจถ่ายโอนของกรมชลประทานให้แก่  อปท.
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56  
อบต.บากเรือ  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะค่ะ

ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222